Selekcija matica i nukleusa

Pored naša tri proizvodna pčelinjaka, naša firma posjeduje i selekcioni centar u kojem vršimo uzgoj, selekciju i reprodukciju visokoproduktivnih matica i nukleusa. Tehnologije uzgoja matica koje koristimo su presađivanje larvi i Jenterov aparat. Nukleusi se isporučuju na pet ramova uključujući mladu maticu, tri rama legla i dva rama meda.

Kao prepoznatljiv „rasadnik“ matica i pčelinjih zajednica, isporučili smo preko 10 000 nukleusa u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Takođe, velike isporuke nukleusa smo radili u saradnji sa partnerskim organizacijama kao što su: USAID, Hilfswerk Austria, ambasada Češke Republike, JICA i td.