Proizvodnja hrane za pčele

 Šećerno-medne pogačice i invertni sirup proizvodimo po tehnologiji Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, a različite varijante hrane omogućavaju pčelama da održavaju visok stepen agilnosti, a prije svega imunost zajednice na bolesti i glad. Proizvodnja se vrši na savremenoj liniji za proizvodnju pogačica, kao i dva automatska duplikatora kapaciteta po 250 litara.