Prerada voska

 Od našeg početka, daleke 1997 godine, počeli smo da sakupljamo i prerađujemo vosak od domaćih pčelara kooperanata. Tehnologija prerade voska zasniva se na sterilizatorima i automatskoj RIETSCHE mašini, sa kojima postižemo brilijantan kvalitet satnih osnova. Izvrsnost kvaliteta se prepoznaje i plasiranjem naših satnih osnova na EU tržište.